Makluman Kemaskini Kemajuan Aktiviti Pembinaan di Lebuhraya DASH, Pakej CB1 (Acre Works Sdn Bhd)