Penutupan Sementara Tiga Lorong Di Ldp / Temporary Three Lanes Closure At Ldp